149 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۴

حاج حسن خلج-شب دوم محرم سال 1394
190 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۳

حاج حسن خلج-شب اول محرم سال 1394
215 بازدید
۱۳۹۴/۰۵/۰۲

حاج حسن خلج-تخریب ائمه بقیع 1394