242 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۵

حاج حسن خلج-شب سوم محرم سال 1394
228 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۴

حاج حسن خلج-شب دوم محرم سال 1394
270 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۳

حاج حسن خلج-شب اول محرم سال 1394
338 بازدید
۱۳۹۴/۰۵/۰۲

حاج حسن خلج-تخریب ائمه بقیع 1394