136 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۸

حاج حسن خلج-شب ششم محرم سال 1394
112 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۵

حاج حسن خلج-شب سوم محرم سال 1394
111 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۴

حاج حسن خلج-شب دوم محرم سال 1394
138 بازدید
۱۳۹۴/۰۷/۲۳

حاج حسن خلج-شب اول محرم سال 1394
143 بازدید
۱۳۹۴/۰۵/۰۲

حاج حسن خلج-تخریب ائمه بقیع 1394